Estetik Dermatoloji

Botoks

Üst Yüz Botoksu

Kaş arası, alın ve  göz çevresindeki mimik kırışıklıkların oluşmasını önlemek amaçlı uygulanmaktadır. Mimik yapmadığınız zaman da kırışıklık veya çizgi varsa, o zaman işlemin dolguyla kombine edilmesine gerek duyulabilir. Bu konuda doktorunuz sizi bilgilendirecektir. İşlemden sonraki 5-7 günlük süreçte hastanın dikkat etmesi gereken konular var.  Bu konuda da uygulayıcı hekim hastasını bilgilendirecektir. İşlemin ortalama kalıcılık süresi 4-6 ay civarındadır. Danışlanlarıma seans aralarının 5 ayı geçmemesini öneriyorum. Özellikle işleme yeni başlayan danışanlarda ilk seanslarda 1 hafta-10 gün kadar baş ağrısı olabilmektedir.

Burun Ucu Kaldırma

Botoks sadece mimiklerin azaltılması için kullanılmamaktadır. Aynı zamanda gülme veya konuşma sırasında burun ucunda düşme olan hastalarda burun ucu kaldırma işleminde de kullanılabilmektedir.

Masseter (diş sıkma) Botoksu

Özellikle geceleri olan diş sıkma durumu gün içinde çenede ve şakaklarda şiddetli ağrı ile kendini belli eder ve aynı spor yaparken kasların hacimlenmesi mantığıyla çiğneme kası da hacim kazandığından çene köşeleri dışa doğru bombe ve kabarık bir hal almaya başlara. Bu durumun tedavisinde botoks işlemi doktorlar tarafından kullanılmaktadır. İşlemden sonra ortalama 2 haftalık süreçte özellikle elma yerken, sakız çiğnerken veya az pişmiş bir et yerken çenede hafif bir güçsüzlük hissi olabilir.

Dudak Kaldırma

Dudakları ince olan hastalarda, dudak etrafındaki dudağı “büzen” kasın kasılma gücünün botoks ile azaltılması sonucu özellikle üst dudakta yukarı  doğru hafif bir büyüme veya kalkma oluşmaktadır. Bu işlem gerektiğinde dudak dolgusu ile birlikte uygulanabilmektedir.

Sigara (barkod) Çizgileri

Üst dudağı ince olanlarda, derisi kuru ve ince olanlarda, sigara içenlerde, skleroderma hastalarında özellikle üst dudak üzerinde olmak üzere her iki dudak etrafında dik yerleşen ince çizgiler ve kırışıklıklar oluşmaktadır. Bu durumun tedavisi için botoks uygulaması yapılabilmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda dolgu işlemi ile kombine de uygulanabilmektedir.

Terleme (hiperhidroz) botoksu

Aşırı terleme sosyal yaşantıyı fazlasıyla etkileyebilen bir durumdur. Tedavisinde farklı seçenekler olduğu gibi (bakınız: Medikal Dermatoloji-Terleme), bunlardan bir tanesi de botulinum toksin enjeksiyonudur. Saçlı deriye, el içlerine, koltuk altlarına ve ayak altlarına uygulanabilmektedir. Ortalama 4-6 aylık kalıcılığı mevcuttur.

Saç Dökülmesi Botoksu

Son zamanlarda özellkle erkeklik tipi saç dökülmesinde saçlı deriye uygulanan botulinum toksin enjeksiyonlarının hastalık üzerinde iyileştirici etkilerinin olduğu gözlemlenmektedir. Diğer tedavi modaliteleri ile kombine edilerek uygulanabilmektedir.

Çene botoksu

Çenedeki portakal kabuğu benzeri gidermek için uygulanmaktadır.

Boyun germe ve çene hattı keskinleştirme botoksu

Boyundaki dikey bantların tedavisinde ve çene hattının belirginleştirilmesinde (Nefertiti botoks) de botulinum toksini kullanılmaktadır.

Dolgu

Alın dolgusu

alın dolgusu özellikle kadın hastalarda uyguladığım dolgudur. Kadınların alnı yan görüntüde konveks yapıda olmalıdır. Alın bölgesinde, özellikle alnın alt 1/3’lük kısmında yatay çukurluk olduğu zaman, bu kadınlara daha erkeksi bir görünüm vermektedir. Bu alan dolgu ile tedavi edilebilir. Genellikle bu işlem için kanül kullanılmaktadır.

Şakak dolgusu

Şakaklar hacim kaybına fazla uğrayan ve çoğu zaman da göz ardı edilen alanlardandır. Şakak bölgesinin kaybolan hacmi dolgu ile tekrar kazandırılırsa ne olur? Hem yüz görünümü doğal haline kavuşmuş olur, hem de bu alanın dolması daha aşağıdaki bölümleri yukarı kaldıracağından hem göz çevresinde ve göz altında, hem de nazolabial çizgi (burun köşelerinden aşağı uzanan çizgiler) ve marionette çizgilerinde (dudak köşelerinden aşağı doğru uzanan çizgiler) de iyileşme gözlemlenir.

Göz altı dolgusu

göz altına genellikle hyaluronik asit içerikli dolgu kullanılıyor. Bu işlemdeki temel amaç göz yaşı oluğu dediğimiz çukurluğun giderilmesidir. Çukur alan dolgu işlemi ile düzeltildiği zaman, gölgelenme de azalacağından bu bölgede renk tonunda bir açılma gözlenmektedir. Bu etki hastadan-hastaya değişiklik göstermektedir. İşlem iğneyle uygulanabileceği gibi, kanül yardımıyla da uygulanabilir.

Elmacık dolgusu

elmacık bölgesi yüz hattlarının ana belirleyici noktalarındandır ve yüzü yukarıda tutan temel bölgedir. Bu alandaki kemiksel eksiklik, yağ dokusunda hacim kaynı sonucunda yanaklar aşağıya doğru sarkma göstermekte ve bunun şiddetine bağlı olarak da nazolabial ve marionette çizgileri oluşmaktadır. Elmacık bölgesinde hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapatit ve aynı şekilde vegan dolgu dediğimiz polisakkarit yapısındaki dolgular kullanılabilir.

Orta yüz dolgusu

orta yüz elmacıkla burun arasındaki alana denmektedir ve bu alan ilk ve en fazla hacim kaynı gözlenen alanlardandır. Bu bölgeki hacim kayıpları insanları daha yorgun göstermektedir. Dolgu işlemi ile bu bölgedeki hacimsel kayıplar restore edilebilir. Bu alanda çok önemli sinir ve damar yapıları bulunduğundan anatomi bilgisi çok önemlidir ve çok dikkatli uygulama gerektirmektedir.

Burun dolgusu

burun dolgusunda genellikle hyaluronik asit içerikli dolgular kullanılmaktadır. Burun dolgusu işlemiyle burun “kemer” deformitesi düzeltilebileceği gibi, aynı zamanda burun ucu kaldırma işlemi, travma veya cerrahi sonrası oluşmuş doku eksiklikleri ve asimetrilerin de tedavi edilmesi mümkündür. İşlemin kalıcılığı kişiden-kişiye değişmekle birlikte ortalama 1 yıldır. İşlem sonrasındaki 1 hafta boyunca dolgu yapılmış alama baskı uygulanmaması gerekmektedir.

Nazolabial dolgu

nazolabial çizgiler burun köşelerinden aşağıya doğru uzanan çizgiler veya daha ileri vakalarda çukurlardır. Oluşmasında birçok faktör rol almaktadır. Bunlardan en önemlileri orta yüzdeki hem kemiksel, hem yağ dokusal hacim kayıpları ve yer çekimidir. Bu alanın dolgu ile iyileştirilmesinde hyaluronik asit içerikli dolgular kullanılabileceği gibi, poli laktik asitli, kalsiyum hidroksiapatitli veya vegan dolgu dediğimiz polisakkarit içerikli dolgular da kullanılabilir. Tedavisinde aynı zamanda iplerle yüz askılama işlemi de yapılabilmektedir (bakınız: iplerle yüz askılama işlemi).

Marionette dolgusu

marionette alanı dudak köşelerinden aşağıya doğru uzanan çizgi, kırışıklık veya daha ileri vakalarda çukurlardır. Oluşum mekanizmasında daha yukarıdaki dokuların destek gücünde azalma ve sonuç olarak yer çekimine bağlı aşağı sarkma yer almaktadır. Tedavisinde nazolabial alandaki benzer içerikli dolgu uygulamaları yapılabilmektedir. Aynı şekilde nazolabial alanda olduğu gibi bu bölgenin tedavisinde de ipler kullanılabilmektedir.

Dudak dolgusu

dudak yüzde ilk bakışta en çok dikkat çeken ve en çok önem verilen alanlardan bir tanesidir. Dudaklara dolgu işleminde büyük oranda hyaluronik asit içerikli dolgular kullanılıyor. Dudak yüzdeki uygulama alanlarının içinde en çok acıyan alandır. Bu yüzde işlem öncesinde anestezi yapıyorum. Hareketli ve  daha fazla kanlanan alan olduğundan dolayı, bu bölgedeki dolgu işleminin kalıcılığı diğer alanlara göre daha kısadır (ortalama 8 ay). Dudak dolgusu ile dudak kontürü belirginleştirilebileceği gibi, aynı zamanda dudak kalınlaştırma ve hacimlendirme işlemi, asimetrilerin düzeltikmesi de yapılabilir.

Çene dolgusu

çene ucuna yapılan dolgu işlemidir. Birkaç amaçla yapılabilmektedir. Çene ucunu aşağıya doğru büyütmek için yapılabileceği gibi, yan görüntüde çeneyi öne doğru çıkarmak için, travma veya cerrahi sonrası oluşan asimetrilerin tedavi edilmesi acamıyla da kullanılabilmektedir.

Jawline dolgusu

Çene köşelerini ve çene hattını belirginleştirmek için yapılan dolgu işlemidir. İğne veya kanülle yapılabilir.

El dolgusu

el sırtında bazen deri çok ince oluyor. Aynı şekilde bu alanda derialtı yağ dokusu da zaten ince tabaka şeklinde bulunduğundan deri ince, buruşuk ve el sırtı da hacimsiz görünebiliyor. Bu hastalarda kanül aracılığı ile el sırtındaki uygun tabakaya dolgu işlemi yapılarak bu sorunlar tedavi edilebilir. Hyaluronik asitli ürünler kullanılabileceği gibi, kalsiyum hidroksiapatit içerikli ürünler de kullanılabilir.

Vegan Dolgu

Vegan Dolgu

Kırmızı alglerden elde edilen polisakkarit (şeker benzeri yapı) içeren dolgudur. Çene ucu, çene köşeleri, elmacıklar ve şakak gibi hacim arttırımı istenen bölgelerde uygulanmaktadır. Kalıcılık süreci 1.5 yıldır. Sonuç işlemden hemen sonra belli olmaktadır. İşlem sonrasındaki 1 haftalık süreçte hastanın sıcaktan ve baskıdan kaçınması gerekmektedir.

Kristal Dolgu

Kristal Dolgu

Kalsiyum hidroksiapatit içerikli dolgulardır. Bu madde derinin dermiş tabakasındaki fibroblast isimli hücrelerden kollajen sentezlenmesini uyarmaktadır. Bu yüzden de, kristal dolgu hem hacim kazandırmada, hem de doğal kollajen yapımını uyardıkları için cilt sıkılaşmasında kullanılabilmektedirler. Göz altı ve dudak için uygun olmamakla birlikte, boyun ve el sırtlarında da anlamlı cilt sıkılaştırıcı etkileri mevcuttur.

Deri Gençleştirme ve Rejuvenasyon Uygulamaları

Kök hücre uygulamaları

kök hücre uygulamaları aynı başlık altında toplanmış farklı uygulamaları içermektedir. Bu yazı bu yöntemlerden en sık kullanılanları ile bağlı bilgi içermektedir.

  • Fibroblast kültürü: hastanın güneş görmeyen veya az gören kulak arkası veya bikini-mayo bölgesi gibi alanlarından 3-4 mm.lik küçük bir deri parçası ve kan alınmakta. Bu alınan materyel laboratuvara gönderilmekte ve orada dokudaki fibroblast hücrelerinin kültürü yapılarak hücre sayısı arttırılmaktadır. Ayda bir kere olacak şekilde üretilmiş fibroblastlar 3 ay boyunca kliniğe gönderilmekte ve hastanın derisine uygulanmaktadır. Yüz, boyun, dekolte, el sırtı, kol içleri gibi alanlara uygulanabilmektedir. Fibroblast hücrelerinin temel görevi kollajen sentezlemek olduğundan, yaklaşık 2. aydan sonra deri renginde açılma, deride parlaklık, gerginlik, nemli görünüm, ince kırışıklıklarda azalma gözlemlenmektedir. İşlemin 3 yıl arayla tekrar edilmesini öneriyorum.
  • SVF (Stromal Vascular Fraction): hastanın çene altı veya karın bölgesi gibi alanları öncesinde anestezi ile uyuşturulmakta ve bu alanlardan kanüller yardımıyla yağ dokusu alınmaktadır. Bu yağ dokusu enzimatik veya mekanik işlemlerden geçerekten doku içindeki kök hücreler ayrıştırılmaya çalışılmakta ve sonra hastanın gerekli olan bölgesine enjekte edilmektedir. Deri gençleştirmede kullanılabileceği gibi, yanık izleri, yara izleri, saç döküllmesi, saç ekimi öncesi veya sonrası gibi durumlarda da uygulanabilmektedir.
  • Bazen de kordon kanı dediğimiz plasenta kordonundan alınan kandaki mezenkimal kök hücreler alınaraktan uygulamaya hazır hale getirilmekte ve bu malzeme de tedavi edilmesi istenen alana uygulanmaktadır.
Gençlik aşısı

içerdiği hyaluronik asit sayesinde ciltte su tutmakta ve cilde nem vermektedir. Bu sayede deri daha parlak, daha nemli ve daha gergin görülmektedir. İşlemin doktorun belirlediği aralıklarda tekrar edilmesi gerekmektedir.

NCTF 135 Paris ışıltısı

Bu ürünün içeriğinde hyaluronik asit dışında birkaç amino asit, mineral ve vitamin bulunmaktadır. Deride rejüvenasyon yapmaktadır. İnce kırışıklıkların tedavisinde kullanılabileceği gibi deriye nem vermek, daha parlak ve daha canlı bir görünüm için de uygulanabilmektedir.

Kollajen aşısı (Neauvia Hydro Deluxe)

içeriğinde yoğun hyaluronik asit ve kalsiyum hidroksiapatit mevcuttur. Hyaluronik asit sayesinde işlemden 2 hafta sonra deride parlaklık, nem görülmekte ve 2. aydan sonra da kalsiyum hidroksiapatit sayesinde fibroblastlardan kollajen üretimi uyarılarak deride gerginlik ve pürüzsüzleşme, ince kırışıklıklarda düzelme görülmektedir. İşlemi 2-3 hafta arayla 2 kez uygulamakta fayda var. 6. aydan sonra işlem tekrar edilebilir. Sadece yüz için değil, boyun, dekolte, el sırtları ve kol içleri için de uygulanabilir.

Somon DNA

Polinukleotid yapısındadır, deriye nem vermekte, ince kırışıklıkları azaltmakta ve deri tonunda açılma yapmaktadır. Uygulama tekniği mezoterapi şeklindedir. 2-3 hafta arayla 2-4 seans uygulanması daha iyi sonuç vermektedir. Sonrasında hastanın derisinin durumuna göre belli aralıklarla işleme hatırlatma seansları ile devam edilmesinde fayda vardır.

Yüz, el ve boyun PRP

PRP işlemi plateletten zengin plasma demektir ve uygulanan materyel tamamen hastanın kanından elde edildiğinden,  ürünün içinde yabancı hiçbir madde yoktur. İşlem öncesinde hastadan işlem alanının genişliğine göre 1-3 tüp kan alınmakta ve belli süre, belli hızda santrifüj denen cihazda çevrilmektedir. Sonrasında ayrışmış serumun plateletten zengin kısmı enjektöre alınmakta ve derinin içine enjekte edilmektedir. Yüze uygulanabileceği gibi, boyun, dekolte, el sırtları ve kol içlerine de uygulama yapılabilir. 2-3 haftada bir 2-4 seans uygulanmasında, sonrasında ise derinin ihtiyacına göre belli aralıklarla hatırlatma seansları ile devam edilmesinde fayda vardır. Derinin tonunu eşitlemek için, ince kırışıklıkları azaltmak için kullanılabilir. Aynı zamanda iyileşmeyen yaralarda da kullanılabilmektedir. Saç uygulaması saç bölümünün içinde anlatılmıştır.

Kimyasal peeling

alfa ve beta hidroksi asitlerin profesyonel kullanım konsantrasyonlıu çözeltileri ile uygulanmaktadır. Son bahar ve kış döneminde uygulanması daha sağlıklı olacaktır. İşlem doktorunuzun uygun gördüğü belirli aralıklarla tekrar edilebilir. İşlemden sonraki özellikle 2 haftalık süreçte güneş ışıklarından dikkatli ve yoğun bir şekilde korunmak şarttır.

DMAE

Dimetilaminoetanol maddesi bilinen en güçlü lifting sağlayıcı maddelerdendir. Genellikle diğer mezoterapi ürünleri ile birlikte uygulanmaktadır, ama tek başına da uygulaması yapılabilmektedir. İşlemi 2-3 hafta arayla 2-4 seans tekrar etmen sonuç açısından anlamlı olacaktır.

Göz Çevresi Mezoterapisi

Göz çevresi mezoterapisi

Göz çevresi derisinin ve derialtı yağ dokusunun çok ince oluşu, bu alanda yoğun kas yapılarının olmayışı nedeniyle özellikli bölgedir. Bu alan kırışıklıkların ve deri sarkmalarının oluşması için riskli alanlardandır. Dolayısı ile bu alandaki sorunların çözümü de bir miktar daha farklı olmak zorunda. Göz çevresi derisinin tedavisinde birkaç yöntem vardır (botoks ve cerrahi), bunlardan bir tanesi de mezoterrapi yöntemidir. Bu yöntemle göz etrafı derinin elastikiyet kaybı düzeltilebileceği gibi, ince kırışıklıkların tedavisi, deri tonunun açılması için de uygulanabilir. Hastadan-hastaya seans aralıkları ve sayıları değişkenlik göterebilir. Doktorunuz bu konuda gerekli planlamayı yapıp sizinle paylaşacaktır.

İnnea Aqua Biyolojik Lifting Aşısı

İnnea Aqua Biyolojik Lifting Aşısı

Ürünün içeriğinde hyaluronik asit ve trihaloz isimli madde mevcuttur. Hyaluronik asit cilde nem, gerginlik ve parlaklık verirken, trihaloz maddesi de lifting sağlamaktadır. Genellikle 6 nokta uygulama tektiği ile uygulanmaktadır. 3 hafta arayla 2 seans uygulanması sonuç açısından tercih edilen yöntemdir. İşleme 8 ay sonra tekrar başlanabilir.

İplerle Kaş Kaldırma İşlemi

İplerle kaş kaldırma işlemi

Kaşları kaldırmak için botulinum toksin, dolgu uygulamaları ve cerrahi yöntemler dışında bir de iplerle kaş kaldırma seçeneği mevcuttur. İşlem öncesinde anestezi yapıldığından işlem sürecinde herhangi şiddetli bir ağrı söz konusu değildir. İşlem sonrasında 2 haftalık süreçte hastanın dikkat etmesi gereken konular vardır ve bu konularda doktoru tarafından bilgilendirilecektir.

İplerle Burun Kaldırma İşlemi

İplerle burun kaldırma işlemi

Burun ucunun kaldırılması için dolgu, cerrahi gibi yöntemler dışında iple burun kaldırma işlemi de mevcuttur. Eğer hastanın burun sırtındaki düzeltilmesi gereken bir durum yoksa ve sadece burun ucu kaldırma işlemine ihtiyaç duyuluyorsa, o zaman ipler bu konuda iyi bir seçenek. İşlem öncesinde anestezi yapılıyor ve süreç ağrısız bir şekilde tamamlanıyor. İşlemden sonraki 2 hafta boyunca hastanın dikkat etmesi gereken bazı konular vardır ve bu konuda hastalar doktorları tarafından bilgilendirileceklerdir.

İplerle Yüz Askılama ve Lifting İşlemi

İplerle Yüz Askılama ve Lifting İşlemi

Zamanlar birlikte yüzde hacim kaybı ve deri yapısında değişiklikler oluştuğundan, yüz aşağı doğru sarkmaya başlar. Bu durumun tedavisinde tek bir uygulama kullanılabileceği gibi, hastadan-hastaya değişkenlik göstermekle birlikte dolgu, botoks, ip ve cihaz uygulamaları kombine edilebilir. İplerle yüz asma öncesinde kaç ip kullanılacağının ve iplerin geçeceği hattların belirlenmesi gerekmektedir. Sonrasında anestezi işlemi yapılmakta ve işlem ağrısız bir şekilde tamamlanmaktadır. İp yapılarına ve kullanılacak ip sayısına göre kalıcılık süreleri değişkenlik gösterebilmektedir, bazı ipler 1-1.5 yıllık kalıcılık vadederken, bazı iplerde bu süre 3-5 yıla kadar uzayabilmektedir. İşlem sonrasındaki 2 haftalık süreçte dikkat etmesi gerekenler doktoru tarafından hastaya aktarılacaktır.

Leke Tedavileri

Mezoterapi

Leke tedavisinde kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesidir. Tek başına uygulanabileceği gibi, diğer yöntemlerle de kombine edilebilmektedir. Hastadan-hastaya aralıklar ve seans sayıları değişkenlik gösterebileceği gibi, ortalama 2 haftada bir 2-4 seans aralığında yapılmaktadır.

Emzimatik peeling – Cosmelan ve Dermamelan

İşlem yapıldıktan sonra ürünün yaklaşık 10 saat civarında hastanın derisinde kalması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda hasta yüzünü yıkıyor. Yıkadıktan sonra yüzde belirgin bir kızarıklık olmaktadır. Yaklaşık 10-14 günlük sürenin sonunda yüz derisinde ciddi soyulmalar başlamaktadır. İşlemden sonraki 3-4 haftalık süre çok önemli olacak şekilde, toplam 4-6 aylık sürede hastanın güneşten ciddi bir şekilde korunması ve devam kremini akşamları kullanması gerekmektedir. İşlem ihtiyaç duyulduğu sürece yılda bir kere tekrarlanılabilir. Son bahar-kış döneminde uygulanması daha güvenli olacaktır.

PRP

Cilt gençleştirme yöntemlerinde bahsedilen PRP (Plateletten Zengin Plazma) işlemi leke için de kullanılabilmektedir. İşlem genellikle 2 haftalık aralıklarla 4 seans şeklinde uygulanmaktadır. Gerekli görüldüğü taktirde işleme devam edilebilir.

Sivilce izi tedavileri

Sivilce izlerinin tedavisinde birkaç yöntem bulunmaktadır.

  • Subsizyon: izlerin altına kanülle girilerek o alanın zeminde serbestleştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • PRP: tek başına yapılabileceği gibi subsizyon ve diğer alet işlemleriyle kombine edilebilir.
  • Dolgu: çukur şeklinde izlerin alt kısmına dolgu enjeksiyonu da uygun hastalarda sorunun düzeltilmesinde yardımcıdır.
  • Altın iğne radyofrekans: iz olan alanlarda deri altında ısı oluşturarak küçük alanlarda deri yeniden yapılandırılmasını uyarmaktadır. Son bahar-kış döneminde yapılmaktadır.
  • Orta-derin soyma (peeling) işlemi: son bahar-kış döneminde yapılabilecek işlemlerdendir. Yüksek yüzdeli konsantrasyonlarda kullanılan ürünler ev kullanımı için kesinlikle uygun değildir.
  • Kök hücre uygulaması: deri rejuvenasyonunda da bahsedildiği gibi, kök hücre uygulaması akne skarlarının tedavisinde de başarılı sonuçlar vermektedir.

Saç Tedavileri

PRP

Plateletten zengin plazma tedavisi içerdiği büyüme faktörlerinden dolayı saç köklerini canlandırmaktadır. İncelmiş, kısalmış ve uzaması yavaşlamış saçları canlandırmak amacıyla seanslar şeklinde uygulanabilmektedir. İçeriğinde hastanın kendi serumu dışında herhangi başka bir madde bulunmamaktadır.

Mezoterapi

Saç kökünün beslenmesi, saçların üretimi ve uzaması için gerekli olan mineralleri, amino asitleri, vitaminleri içeren kokteyl şeklinde ürünlerdir. İğne ile derinin dermiş tabakasına uygulanmaktadırlar. Hangi sıklıkta ve kaç seans ihtiyacınızın olduğunu doktorunuz size bildirecektir.

Exosome

Zengin içeriğinden dolayı saç uzaması ve büyümesi süreçlerine destek vermektedir. Uygulama şeklinde mezoterapi uygulaması şeklindedir. Seanslar şeklinde uygulanan işlemdir.

Kök hücre tedavisi

Kök hücre işlemleri giderek son yıllarda yaygınlık kazanmaktalar. Saç problemlerinde de sonuçları yüz güldürücüdür.

Diğer Uygulamalar

Keloid ve skar tedavileri

Keloid ve skar tedavisinde birkaç tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi intralezyonel steroid enjeksiyonu dediğimiz işlemdir. Skar dokusunun içine ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır. İkinci yöntem skar dokusunun içine botoks enjeksiyonudur. Bir diğer yöntemse, skar dokusunun tekrardan cerrahi yapılarak çıkarılması ve tekrar dikişlerle kapatılmasıdır. Bu işlemin sonrasında hem silikon içerikli bantların kullanımı, hem de belli süreliğine baskılı pansuman yapılması önem arz etmektedir. Cerrahi işlem sonrasında da yara ağızlarındaki gerilimi azaltmak amacıyla botoks enjeksiyonu yapılabilir.

Ameliyatsız Burun Küçültme

bazı kişilerin burun ucu diğerlerine göre daha büyük olabilmektedir. Bu durumun birkaç sebebi vardır, bu bölgede derinin daha kalın olması, deride yağ bezesi sayılarının daha fazla, boyutlarının daha büyük ve fonksiyonlarının daha fazla olması, derialtı yağ dokusu kalınlığının fazla olması vb. Ameliyat gerektirmeyen, birkaç haftalık aralıklıklarla ortalama 3 seans uygulanan bu yöntemde iğne ile deri altına hem yağ yakıcı, hem de kollajen ve hyaluronik asit yapısını yeniden şekillendirecek etken maddeler verilmektedir.

Şampanya Maskesi

Yaz döneminde güneşin zararlı etkileri hem derimizi, hem de deri altı yapıları olumsuz etkilemekte ve zararlar vermektedir. Cilt tonunda eşitsizlikler oluşmaktadır. Şampanya maskesi içeriğindeki yoğun c vitamini sayesinde hem derideki ince kırışıklıkları açmakta, hem de deri tonunu eşitlemektedir. Uygulamadan önce deri özel bir temizleyici ile temizlenmektedir. Sonrasında ürünün bir parçası olan ampülün üçerisindeki beyaz toz şeklindeki aktif maddeler deriye emdirilmekte ve daha sonra da aktif C vitamini ampülü uygulanmaktadır. Bu sırada ürünler etkileşime girmekte, köpürmekte ve düşük derecede bir ısı oluşmaktadır. Bu şekilde 3-5 dk beklendikten sonra deri tekrar temizlenmekte ve ürün içeriğinde olan özel sakinleştirici, yatıştırıcı krem sürülmektedir.

Son Güncelleme -Last Update- 24.09.2023

Whatsapp
1
Bize yazın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, lütfen iletişim bilgilerinizi mesajınıza ekleyiniz.