DERMATOLOJİK CERRAHİ

Dermatolojik Cerrahi

Saç Ekimi

Saç ekimi öncesinde danışanın görerek veya bunun mümkün olmadığı durumlarda en azından belirli açılardan çekilmiş net görünen fotoğraflar üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekim yapılacak alan kadar, donör alan (saç kökü alınacak alan) da önem arzetmektedir, çünkü alınabilecek kök sayısı direkt bu alanla bağlantılı olduğundan sonucu da direkt etkilemektedir. Ön değerlendirme yapıldıktan sonra işlemin nasıl olacağı ve işlem sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken konular hastaya anlatılmaktadır. Saç ekimi lokal anestezi ile yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda sedasyon eşliğinde de işlem yapılabilir. Ekilen saçlar birkaç hafta sonra dökülkmeye başlayacak ve 2-6 ay sonrasında yavaş-yavaş tekrar uzamaya başlayacaklardır. Saç ekiminin nihayi sonucu 1 yıl sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Ben Alımı

Vücudumuzda doğuştan benlerimiz olabilceği gibi, tüm hayat boyunca da yeni benler oluşabilmektedir. Benlerimizin bir kısmı displastik ben dediğimiz, daha çok dikkat gerektiren yapıda benlerdir. Dermatolojik muayenede benler dermaskop dediğimiz, bir nevi büyüteçle muayene edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda ben alma işlemi yapılmaktadır. Aynı zamanda kozmetik amaçlı da cerrahi ben alma işlemi yapılabilir. İşlem öncesinde cerrahi alan kalemle işaretlenmekte ve ben alımı tamamlandıktan sonra işlem yeri dikişlerle kapatılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken konular hastaya anlatıldıktan sonra hasta evine gönderilmekte ve ben alınan alana göre 1-2 hafta sonrasında tekrar kontrol için sağlık merkezine çağrılmakta ve tekrar muayenesi yapılmaktadır.

Tırnak cerrahisi

Tırnak cerrahisi özel bir cerrahi alandır. Tırnak batması olan hastalarda gerekli olduğu durumlarda antibiyotik tedavisi sonrasında, gerek görülmediğindeyse antibiyotik tedavisi olmadan tırnak çekimi yapılabilir. Öncesinde anestezi yapıldığından işlem ağrısız gerçekleşmektedir. Tırnak tamamen çekilebileceği gibi, daha kabul edilir kozmetik sonuçlar için tırnağın sadece batan kısmının çekilip, ardından o alanda tekrar tırnak çıkmaması için özel bir işlem yapılması yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Tırnak cerrahisi bazen aşırı kalınlaşmış tırnaklarda tırnak plağını inceltmek için de uygulanabilir. Aynı zamanda tırnaktaki renk değişikliklerinde tırnak altından veya tırnak kökünden tanısal amaçlı parça alınması için de tırnak cerrahisi gerekmektedir.

Yağ bezesi (lipom) çıkartılması

Genellikle kol ve bacaklarda, sırtta ve saçlı deride yerleşen lipomlar zararsız lezyonlardır. Teşhisleri genellikle muayene ve ultrason ile konulmaktadır. İşlem öncesinde alan uyuşturulmakta ve küçük bir kesi ile bir nevi sezaryan yapar gibi yağ bezesi doğurtularak deri altında çıkarılmaktadır. Sonrasında işlem yapılan alan dikişlerle kapatılmakta ve hasta önerilerle evine gönderilmektedir. İşlem yapılan alanın yerine göre hasta 1-2 hafta sonrasında tekrar kontrol için sağlık kuruluşuna çağrılmaktadır.

Kepçe kulak

Kepçe kulak düzeltme işlemi öncesinde hastanın muayenesi gerçekleşmekte ve hem hastanın beklentileri öğrenilmekte, hem de işlemin tahmini sonucu hastayla paylaşılmaktadır. Bu konsültasyonun sonrasında işlem alanı uyuşturulmakta ve cerrahi kesi yapılmaktadır. Sonrasında bu işlem için olan ipler aracılığıyla kulağın gerekli alanlarına gerekli açılanmalar sağlanmakta ve işlemin sonunda cerrahi işlem alanı dikişlerle kapatılmaktadır. Gerekli kremler sürüldükten sonra pansuman yapılmakta, hastaya dikkat edeceği konular anlatılmakta ve 2-3 güm sonrasına tekrar kontrol randevusu verilmektedir.

Son Güncelleme -Last Update- 25.10.2023

Whatsapp
1
Bize yazın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, lütfen iletişim bilgilerinizi mesajınıza ekleyiniz.